Make your own free website on Tripod.com

  

İzci Andı

Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime,
izcilik türesine uyacağıma,
başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma,
kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için
elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.

 

İzci Selamı

İzci selamı izci andının tekrarıdır ve sağ elle verilir. Her bir parmak andın ve türenin maddelerine işaret eder.

Parmakların anlamları
1.
Başkalarına her zaman yardımda bulunmak.
2. İzcilik türesine uymak.
3. Tanrıya ve vatana karşı görevleri yerine getirmek.
4. Küçüklerin büyüklere olan saygı ve bağlılığı.
5. Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması.
6. Tüm dünya izcilerinin kardeş olduğu ve
     kopmaz bir bağ ile birbirlerine kenetlenmesi

Büyük izci selamında kol, gövde ve dirsek 90 derecelik açılar oluştururlar. Küçük izci selamında üst kol gövdeye bitişik, alt kol ise gövdeye paraleldir.

 
 

İzci Türesi

 1. İzci sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.
 2. İzci başkalarına her zaman yardımcı ve yararlı olur.
 3. İzci herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
 4. İzci herkese karşı naziktir.
 5. İzci yurduna, milletine ve izci liderlerine sadıktır.
 6. İzci bitki ve hayvanları sever ve korur.
 7. İzci büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
 8. İzci cesurdur. Her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
 9. İzci tutumludur.
 10. İzci fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

 

Parolalar

7-12 yaş
12-15 yaş
16+ yaş
Küçük izci çok çalışır.
İzci daima hazırdır.
Ergin izci topluma hizmet eder.

 

İzci Armalarının Anlamları

Dünya Erkek İzci Arması Dünya Kız İzci Arması Türkiye İzcileri Arması

M.Ö. 2000 yılından beri saflığın ve temizliğin sembolü olmasının yanında 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan pusulaların üzerinde şaşmaz yön gösterici anlamına gelen zambak çiçeği Baden Powel tarafından izciliğin sembolü ve arması olarak seçilmiştir. İyiyi ve doğruyu ifade eden zambağın üç ucu izciye verdiği sözü hatırlatır. Orijinal arma her ülkede farklı değişikliklere uğramışsa da zambak çiçeği figürü hepsinde gözükür.

Kız izcilerin sembolü olan yoncanın üç yapraklı olması ise izci sözü ile ilgilidir. Yonca yaprağı da orta çağlarda derebeylerinin sancaklarında bulunup derebeylerinin çevrelerindeki insanları sevdiğini ve onları koruduğunu sembolize eder.

Bugün kullanılan uluslararası erkek izci arması mor zemin üzerine beyaz, kız izci arması ise mavi zemin üzerine altın sarısı rengindedir.

Türk erkek izci arması gri fon üzerine kırmızı, kızlarınki gri fon üzerine yeşildir.

 

 

İzciliğin Amacı

İzcilik teşkilatına katılan genci;

 1. Karakterli, iyi vasıflı, toplum içinde yapıcı duruma sahip,
 2. Kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı, disiplinli,
 3. Başkalarını düşünen,
 4. Başkalarına yardım etmekten zevk duyan,
 5. Kendisi için gerekli el maharetlerine sahip,
 6. Kendisine güvenen, sorumluluk almaya istekli ve hazırlıklı,
 7. Sağlıklı ve olumlu düşünen
 8. Doğa ve kültür eserlerini seven ve koruyan bir insan olarak yetiştirmektir.

İzcilik çalışmaları gençlerin ulusal ve toplumsal yaşam katılmalarını kolaylaştırmanın yanında, oyun ve eğlence havasında onların değişik çalışmalarla kişisel ilgi ve yeteneklerinin gelişmesine, pratik bilgilerinin artmasına, özgür düşünme yeteneğini kazanmalarına yardımcı olur.

Türkiye'de; gençlerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal eğitim temelleri paralelinde, Türk olmanın gururunu duyan, yapıcı ve yaratıcı, demokrasi ilkelerini benimsemiş kişiler olarak yetişmelerini amaçlar.